321

Produkty

Kołnierz Włazowy
Nadbudowa zbiorników

Przepompownia, ø 400 mm
Dla wysokiego wylotu ścieków

Wentylator wiatrowy
Dla prawidłowej wentylacji

Filtr czyszczący
Do osadnika wstępnego

BIOROCK Media
Idealne do oczyszczania ścieków

Zestaw pompujący
Dla wysokiego wylotu ścieków

Biovent
Biovent Jeśli wymagana jest zwiększona wentylacja

Pokrywy
Jako części zamienne

Szyb Pompy Trójkątnej
Do tłoczenia ścieków

Rozdzielacz wielodrożny
Rozdzielacz wielodrożny