Bezprądowy system oczyszczania ścieków BIOROCK

Całkowity proces oczyszczania ścieków systemu BIOROCK jest trójstopniowy.

Ścieki surowe wpływają najpierw do osadnika wstępnego, w którym następuje fizyczna separacja zawiesin oraz wstępne rozbicie związków organicznych (obróbka pierwszego stopnia). Następnie ścieki przepływają do bioreaktora BIOROCK, w którym następuje biodegradacja zanieczyszczeń w warunkach tlenowych (drugi stopień oczyszczania) oraz proces filtracji (trzeci stopień oczyszczania).

Jeżeli jest to konieczne, oczyszczalnia BIOROCK może być zamontowana z istniejącym już osadnikiem wstępnym (szambem).

Etapy instalacji

Większy obraz po kliknięciu

Jak działa natura?

W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków aktywowanych osadem (np. SBR), aeratory oraz/lub agregatory pompują powietrze 12-24 godzin dziennie w celu zapewnienia wystarczającego poziomu tlenu dla organizmów biorących udział w oczyszczaniu. Reaktory BIOROCK nie potrzebują do tego żadnego sprzętu zasilanego energią elektryczną - wystarczy im naturalny przepływ powietrza w systemie.

Emisja dwutlenku węgla

W systemach elektrycznych, zasilanych prądem zużywa się zarówno energię elektryczną jak i węgiel służący do jej produkcji. Emisja dwutlenku węgla pochodzi więc z produkcji oczyszczalni, jak i z poźniejszego jej wykorzystania, ma to bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne!

Reaktory tlenowe BIOROCK emitują bardzo małą ilość dwutlenku węgla do atmosfery!

BIOROCK jest bezpieczny dla środowiska!

BIOROCK, najlepsza przydomowa oczyszczalnia ścieków działająca bez użycia prądu, zero energii. 25 lat gwarancji!