Główne zalety:

Rewolucyjna technologia

 • Bez użycia prądu
 • Brak części ruchomych
 • Rozruch w 24 godziny
 • Odporna na długie przerwy w działaniu

Unikalny komfort

 • Całkowicie bezgłośna
 • Najniższe koszty utrzymania
 • Najwyższa jakość oczyszczania
 • Możliwość wykorzystania istniejących zbiorników (szamb)

Zrównoważony rozwój

 • Bardzo długa żywotność BIOROCK Media
 • Niska emisja dwutlenku węgla
 • Minimalna obsługa roczna
 • Długie okresy bezobsługowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOROCK

BIOROCK oferuje kompleksową gamę działających beż użycia prądu, przydomowych oczyszczalni ścieków dla następujących wielkości nominalnych: 4, 5, 6, 8, 10, 15 i 30 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Zainstalowane równolegle moduły mogą obsłużyć wielokrotność tej liczby: 60, 90, 120 RLM a nawet więcej. Działająca bez użycia prądu, oczyszczalnia ścieków BIOROCK jest idealnym rozwiązaniem na oczyszczenie ścieków bytowychi.

BIOROCK zapewnia rewolucyjny, skuteczny, solidny a przede wszystkim kompaktowy system oczyszczania ścieków bytowych. Nasz system działa bez urządzeń elektrycznych, takich jak sprężarki czy dyfuzory. Nie potrzebuje również podłączenia do prądu w celu oczyszczania, przez to koszty utrzymania oraz napraw są bardzo niskie. Długie okresy bezobsługowe ograniczają koszty do minimum. Unikalne zalety naszego systemu w porównaniu z tradycyjnymi oczyszczalniami ścieków, prowadzą do znaczących oszczędności dla użytkownika. Niezawodność  systemów BIOROCK spowodowana jest nieobecnością urządzeń mechanicznych, co za tym idzie brakiem wydatków na drogie części zamienne.

Rozwiązanie na tanie oczyszczanie

Nie wszystkie oczyszczalnie ścieków zaprojektowane są jednakowo. Najważniejszymi kryteriami jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków są koszty utrzymania oraz zakładany czas spędzony na jej obsłudze. Użytkowanie oczyszczalni elektrycznych jest z czasem dużo bardziej kosztowne, zarówno ze względu na zużycie energii elektrycznej jak i części mechanicznych, które co kilka lat trzeba wymieniać. Po zestawieniu ze sobą wszystkich elementów, możemy zagwarantować, że BIOROCK to inwestycja w przyszłość!

Pobierz nasze broszury

Zobacz nasze wszystkie produkty

Dowody uznania

Hidden domestic BIOROCK InstallationBIOROCK installation at an old millZ 25 letnim doświadczeniem w branży oczyszczania ścieków, możemy się poszczycić zdolnością do dostarczania naszym klientom najbardziej ekonomicznych, ekologicznych oraz skutecznych rozwiązań.

Kliknij w zdjęcie - w celu zobaczenia kilku instalacji BIOROCK.

 

Zauważalne oszczędności dzięki minimalnej obsłudze oraz niskim kosztom utrzymania

Brak kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej wykorzystanej do procesów oczyszczania:
Oszczędność od 200 PLN do 300 PLN rocznie
Długie okresy pomiędzy opróżnieniami osadnika wstępnego:
3-4 lat. Roczna oszczędność: 300 PLN(*)

Minimalne koszty utrzymania oraz naprawy. Oczyszczalnie są niepodatne na uszkodzenia, dzięki temu brak wydatków na drogie części zamiennie.

  (*) W porównaniu z tradycyjnymi oczyszczalniami ścieków

Zainwestuj w BIOROCK!

Wymagająca niewielkiej obsługi, działająca bez użycia prądu przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Montaż we wszystkich warunkach terenowych.

Konstrukcja pozwala na montaż w warunkach wysokiego zwierciadła wód podziemnych.

Odporna na sezonowe wahania obciążeń oraz okresy dłuższych nieobecności.

Radzi sobie  z niskim poziomem eksploatacji, bez wpływu na jakość oczyszczonego ścieku.

Możliwość instalacji oczyszczalni z wykorzystaniem istniejącego już zbiornika (szamba).

Najlepsze rezultaty testów oczyszczonego ścieku

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIOROCK uzyskuje zdumiewające wyniki w oczyszczaniu nieczystości bytowych. Osiąga ona 99 % - ową redukcję zanieczyszczeń oraz spełnia zalecenia normy EN 12566-3. Rezultaty te są dużo wyższe od czołowej, elektrycznej oczyszczalni ścieków, sprzedawanej w takiej samej cenie. Oczyszczalnie BIOROCK mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Więcej informacji: Czytaj Oczyszczalnia tradycyjna VS BIOROCK

Unikalne zalety

 • Całkowicie bezzapachowa oraz bezgłośna
 • Doskonałe wyniki testów jakości
 • Darmowa pierwsza konsultacja
 • Montaż nadzorowany przez certyfikowanych profesjonalistów BIOROCK

Media: 10 lat
Zbiorniki: 25 lat

Zapytaj o nasze warunki

BIOROCK Media

BIOROCK wykorzystuje materiał o bardzo rozwiniętej powierzchni właściwej, stanowiący podłoże dla rozwoju licznych bakterii niezbędnych w procesie efektywnego oczyszczania ścieków bytowych.

BIOROCK Media charakteryzują się wysoką odpornością na rozkład oraz pozostają stabilne przez bardzo długi okres eksploatacji - nasze 25 letnie doświadczenie w tej branży jest na to dowodem.

 • Bardzo stabilny materiał nieorganiczny - w przeciwieństwie do materiałów organicznych, nasz materiał z czasem nie ulega degradacji,
 • Wymagają niewielkiej obsługi - w odróżnieniu od materiałów organicznych, brak konieczności wyrównywania lub spulchniania
 • Unikatowa struktura oraz skład zapewniają niedoścignione wyniki oczyszczania.
 • Materiał ekologiczny, produkowany lokalnie - w 100 % nadaje się do recyklingu

BIOROCK oferuje technologię oczyszczania ścieków, która jest dużo bardziej efektywna od wymagających częstej obsługi i energochłonnych systemów tradycyjnych.

Niezależna organizacja wskazała BIOROCK Media jako najbardziej skuteczne w kategorii oczyszczania ścieków