Testy CE

Część 1: Prefabrykowany osadnik wstępny

Quality productSkuteczność osadnika wstępnego BIOROCK jest sprawdzana w Instytucie PIA w Aachen w Niemczech. Skuteczność hydrauliczna wynosi 99,86 %.

Declaration of Performance (DoP) 12566-1

Część 3: Kontenerowe lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kompletna oczyszczalnia ścieków BIOROCK (osadnik wstępny + Bioreaktor) badana jest pod względem biologicznej skuteczności w Instytucie PIA w Aachen w Niemczech oraz w Certipro w Belgii.

Skuteczność oczyszczania
BZT5: 98.7 % (4 mg/l)
ChZT: 96.3 % (26 mg/l)
Z.O.: 99.3 % (3 mg/l)

Test results 12566-3: 2005+A1

Declaration of Performance (DoP) 12566-3

Część 6: Prefabrykowane jednostki czyszczące jako skuteczny reaktor oczyszczania ścieków

Jednostki czyszczące (reaktory) ECOROCK mogą zostać zamontowane po istniejącym już osadniku wstępnym (szambie) lub osadniku wstępnym innej firmy.

 

Certyfikaty oraz aprobaty dla BIOROCK w innych krajach

NOWA ZELANDIA / AUSTRALIA:

Jednostka czyszcząca ECOROCK zdała program testów (OSET NTP) przeprowadzony dla sprawdzenia skuteczności przydomowej oczyszczalni ścieków.

BIOROCK spełnia wymagania jakości AS/NZS 1547:2012.

EUROPA:

Jednostki czyszczące ECOROCK testowane są w Instytucie PIA w Aachen w Niemczech (numer: 1739) oraz w Certipro w Mol w Belgii jako "Przydomowe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM". Reaktory przeszły testy na szczelność oraz na wytrzymałość konstrukcji (test zgniatania oraz test basenowy).

Aprobata na rynek niemiecki

BIOROCK posiada 4 rodzaje aprobat na rynek niemiecki (DIBt Zulassungen).
Aprobaty dla jednostek ECOROCK obejmują zarówno cały system (osadnik wstępny + Bioreaktor), jak i same bioreaktory montowane z istniejącymi zbiornikami adaptowanymi na osadnik wstępny.

Aprobata na rynek francuski

Oczyszczalnie BIOROCK są dopuszczone na rynek francuski, zgodnie z Agrément National 2010-026.