W celu wsparcia zrównoważonego rozwoju, BIOROCK opracowała oczyszczalnie ścieków, która działa bez użycia prądu lub chemikaliów. Wybierając system BIOROCK podejmujesz dobrą decyzję nie tylko dla siebie ale również dla środowiska.

Wybieranie produktów, które oferują odnawialne rozwiązania problemów oczyszczania ścieków jest kluczowym elementem w dbaniu o środowisko naturalne. Rynek konstrukcyjny jest coraz bardziej świadomy potrzeby zachowania równowagi w środowisku, rozwiązuje to poprzez ulepszanie technologii oczyszczania ścieków oraz likwidację produktów, które negatywnie na nie wpływają. Jest to udany zwrot w kierunku odpowiedzialnego oraz zrównoważonego rozwoju produktów. Systemy przydomowych oczyszczalni ścieków BIOROCK są niekwestionowanym liderem na tym szybko rozwijającym się rynku.

Oczyszczalnia tradycyjna vs. BIOROCK

Działająca przy użyciu prądu przydomowa oczyszczalnia ścieków potrzebuje mocy do napowietrzania surowych ścieków. Na rynku można znaleźć wiele technologii oczyszczania ścieków, poniżej kilka z nich:

RBC - Technologia obrotowych złóż biologicznych w oczyszczalniach przydomowych: W połowie zanurzone złoża są obracane wewnątrz oczyszczalni przy pomocy silnika. Bakterie tlenowe rozwijają się na tarczach; Faza napowietrzania występuje gdy na tarczach nie znajduje się ściek, bakterie mają wtedy czas na pobranie powietrza.

SBR  - Sekwencyjny reaktor biologiczny w oczyszczalniach przydomowych: Ta tradycyjna technologia wymaga sprężarki lub dyfuzora powietrza w celu napowietrzenia ścieków.

Inne technologie wykorzystujące pompy, rozprowadzają surowe ścieki po powierzchni "mediów", która jest kolonią niezbędnych do oczyszczania bakterii. Surowa ciecz zostaje napowietrzona podczas gdy jest rozprowadzana po powierzchni "mediów". Technologia ta wymaga dostępu do prądu dla pompy, która jest konieczna w fazie napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków.

Wyżej opisane technologie oczyszczania ścieków z użyciem prądu są trudniejsze w uruchomieniu, koszty ich utrzymania są wyższe (wymiana części mechanicznych) oraz  pochłaniają dużo energii.

Nasz przydomowy system oczyszczania ścieków jest produktem z rodziny "złóż biologicznych'. Jest dużo rodzajów oczyszczalni tego typu. Media są zawsze konieczne w celu zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków bytowych, ponieważ pozwalają rosnąć niezbędnym do tego procesu bakteriom, co za tym idzie, mogą one konsumować zanieczyszczenia. Niektórzy producenci polegają na organicznym podłożu, takim jak włókna kokoswe czy łupiny orzecha. Oczyszczalnie ze złożami organicznymi są drogie w utrzymaniu oraz wymagają częstych wymian mediów, jako, że są to złoża biodegradowalne, zostaną z czasem rozłożone.

Wyniki testów BIOROCK:

Download the BIOROCK test results

Oczyszczalnia ścieków BIOROCK

BIOROCK opracował specjalny materiał tworzący media dla technologii przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasze podłoże jest bardzo odporne na degradacje oraz pozostaje niezwykle stabilne na przestrzeni lat. Media BIOROCK wymagają niewielkiej obsługi oraz zapewniają najlepsze wyniki oczyszczania. Są one wytwarzane wyłącznie dla BIOROCK w celu oczyszczania ścieków.

Rozwijamy oraz ulepszamy nasze media nieprzerwanie przez ostatnie 25 lat.

BIOROCK zapewnie, że co najmniej 98 % materiałów użytych do produkcji jest zdolna do recyklingu, dlatego instalatorzy, technicy oraz właściciele systemów mogą być pewni, że z produktami BIOROCK środowisko jest bezpieczne.

Nasze doświadczenie w tej branży, satysfakcja naszych przedstawicieli na całym świecie oraz lokalna sieć certyfikowanych wykonawców są dowodem naszej pracy. BIORCOK oferuje unikalne, ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków w porównaniu z tradycyjnymi, opisanymi wyżej technologiami.