MONOBLOCK-2
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - podłącz i korzystaj

MONOBLOCK, Nowa Generacja Bezprądowych Oczyszczalni Ścieków

Ta nowa generacja rewolucyjnych produktów jest wynikiem naszych ciągłych badań na temat oczyszczania ścieków bytowych. To technologiczne wyzwanie, które od zawsze jest motorem napędowym dla rozwoju naszej firmy, jest również sercem naszej misji: Wprowadź najlepsze z możliwych rozwiazań oczyszczania ścieków na rynek, oferując przy tym jakościowy serwis oraz produkty dla naszych klientów na całym świecie. 

Nowa linia oczyszczalni ścieków jest dostępna jako produkty dla 4 do 20 RLM. Najnowszy produkt marki BIOROCK to "Wszystko w jednym" system MONOBLOCK, składający się z osadnika wstępnego oraz jednostki czyszczącej BIOROCK w jednym, kompaktowym zbiorniku. 

Ta technologiczna innowacja jest dostępna w dwóch wersjach: system MONOBLOCK-2, wyposażony w 2000 litrową pierwszą komorę (do czyszczenia wstępnego) oraz MONOBLOCK-3, wyposażony w 3000 litrową pierwszą komorę. Konfiguracja tych dwóch produktów umożliwia dostęp do aplikacji w miejscach gdzie była ona utrudniona.

System MONOBLOCK najlepiej reprezentuje wizję przyszłościowego patrzenia na rynek przez firmę BIOROCK. 

Nowy system MONOBLOCK, zaprojektowany w oparciu o najlepsze technologie, jest rozwiązaniem ekonomicznym oraz wyjątkowo solidnym.

Trzymając się filozofii marki BIOROCK, system MONOBLOCK działa bez użycia prądu, unikając dzięki temu ryzyka awarii oraz zapewniając minimalne koszty utrzymania oraz konserwacji. 
Nowa genereacjia oczyszczalni ścieków BIOROCK z osadnikiem wstępnym oraz jednostką czyszczącą zawartymi z jednym zbiorniku, jest postrzegana jako najlepsza na rynku oczyszczalni. Co więcej, emisja dwutlenku węgla z rozwiązania MONOBLOCK jest bardzo ograniczona : tylko 6 m2
Rozwiązania MONOBLOCK są lekkie oraz dostarczane « gotowe do instalacji », zapewniając przy tym łatwy i szybki montaż z minimalną degradacją ogrodu. Instalacja systemu MONOBLOCK może zostać wykonana podczas jednoego dnia roboczego, przy jej minimalnych kosztach. 
Koszty nabycia systemu MONOBLOCK są konkurencyjne na rynku oczyszczalni ścieków. Całkowite oszczędności związane z zakupem produktu uzupełniane są kosztami użytkowania oczyszczalni MONOBLOCK, które są najniższe na rynku. Działanie bez użycia prądu oraz brak części zamiennych, będących synonimem kosztownego utrzymania; system MONOBLOCK pozwala swojemu użytkownikowi na znaczące oszczędnośći pochodzące zarówno z zużycia energii jak i utrzymania systemu. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odpowiednia do każdego typu budynku

Rozwiązanie MONOBLOCK jest odporne na dłuższe okresy nieobecności przez jej użytkowników, przez to jest odpowiednia zarówno dla domów stale zamieszkiwanych, jak i dla sezonowych. Co więcej, instalacja oczyszczalni jest możliwa w każdym typie gruntu, nawet przy wysokim poziomie zwierciadła wód podziemnych. 

Wyniki oczyszczania systemu MONOBLOCK utrzymują się na takim samym poziomie jak wyniki jej starszej siostry, obie oczyszczalnie są więc niesamowicie skuteczne w oczyszczaniu ścieków bytowych. 
Nasza trzecia generacja produktów oparta jest na technologii BIOROCK oraz Mediach czyszczących, które działają z niedoścignioną stabilnością oraz wyjątkową strukturą: są pochodzenia organicznego, nie kompstują oraz nie rozpadają się z czasem. 
Dwie wersje rozwiązania MONOBLOCK (model z 2000 lub 3000 litrową komorą osadzania) pozwala na precyzyjne dostosowanie się do wymagań obowiązujących na każdym rynku. 

Wersja z wysokim wylotem oczyszczonego ścieku

Jeżeli oczyszczony ściek musi zostać wypuszczony na wyższym poziomie, system MONOBLOCK jest na to przygotowany, ponieważ posiada on wbudowaną przepompownię zaprojektowaną na takie możliwości. 

BIOROCK może dostarczyć bardzo dobrej jakości pompę, więcej informacji w "wysoki wylot ścieku" w systemie MONOBLOCK, zapewniając proste rozwiązanie na szybki montaż oczyszczalni oraz na zaoszczędzenie czasu. 

Przedstawione wagi oraz wymiary są szacunkowe oraz niewiążące. W celu transportu, przeładunku oraz unoszenia, szczegóły należy sprawdzić w naszych instrukcjach technicznych. Systemy BIOROCK muszą być montowane, użytkowane oraz obsługiwane zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się w przewodniku instalacji. Wszystkie oczyszczalnie ścieków wyprodukowane zostały z poletylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

MONOBLOCK-2

Pojemność
Pojemność RLM 4-6 Pojemność w RLM
Pojemność 2000 Pojemność w L/d
Wymiary
Długość 2790 mm
Szerokość 1200 mm
Wysokość 2000 mm
Waga 369-384 kg
Objętość osadnika wstępnego 2000 Pojemność w L/d